d e n i s a  k r a u s o v á

Lev Alejandro, kašírka, sádrokartonový tmel, sprej, cca 135x130x55 cm, 2004


 

 

m.e.n.u