d e n i s a  k r a u s o v á

 

s o c h a ř s t v í  2 0 0 4

Lev Alejandro,  kašírka, sádrokartonový tmel, sprej, cca 135x130x55 cm, 2004 Lev Alejandro,  kašírka, sádrokartonový tmel, sprej, cca 135x130x55 cm, 2004 Lev Alejandro,  kašírka, sádrokartonový tmel, sprej, cca 135x130x55 cm, 2004 Lev Alejandro,  kašírka, sádrokartonový tmel, sprej, cca 135x130x55 cm 2004
Štětec,  keramika, sprej, detail, 34x14x10 cm, 2004 Štětec,  keramika, sprej, 34x14x10 cm, 2004


 

 

m.e.n.u